20. november 2013

– Nesten ingen har digital kompetanse

Professor Kai Olsen ved Høgskolen i Molde mener at selv om de aller fleste vet hvordan de kan bruke informasjonsteknologi (IT), forstår de ikke hvordan de kan utnytte den. Han er uenig i hvordan samfunnet definerer «digital kompetanse».

– Digital kompetanse blir definert som kunnskap til å bruke datamaskin, men det veldig mange gjør er å bruke utsyr og programmer som er laget for dummies. Når du får til å bruke Word, Excel eller Facebook så gjør du akkurat som resten av verden.

Han mener digital kompetanse er å forstå hvordan du kan utnytte IT, at du blir en aktiv partner i stedet for bare å være en passiv medvirkende. Du har ikke kompetanse om du har en kunnskap alle har.

Næringslivet slipper heller ikke unna:

– Jeg mener at mange bedrifter kunne gjort det mye bedre med tilgang til høy IT-kompetanse. Industrien har enormt potensial for å kunne utnytte IT, men da må de forstå hvordan de skal kunne utnytte mulighetene.

Olsen mener at folk også frykter informasjonsteknologien fordi den er så sterk og kan gripe inn på så mange områder. Dette kan forhindre oss i å se på alle mulighetene vi kan bruke den på.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar