8. november 2013

Bok om kvalitet i fleksibel høyere utdanning

"Kvalitet i fleksibel høyere utdanning - nordiske perspektiver" tar for seg kvalitet som fenomen knyttet til bruk av IKT i høyere utdanning.
Forfatterne ser på kvalitet i forhold til tre nivåer, og boka er delt opp etter disse:
  • Makroperspektiv:
    Hvordan kan kvalitet defineres og operasjonaliseres hos beslutningstakere, departement og administratorer
  • Mesoperspektiv:
    Ledelsens tilrettelegging og føringer for bruk av IKT i utdanninger internt i organisasjoner. 
  • Mikroperspektiv:
    Her står undervisningen i fokus, kvalitet i vurdering og læring. 
Et hovedargument i boka er at de ulike nivåene - "kvalitetskjeden i høyere utdanning" - alle er sentrale for å heve den samlede utdanningskvaliteten.

Ekspertgruppa for kvalitet i IKT-støttet utdanning har jobbet fram utgivelsen. Gruppa arbeider for å styrke kunnskapen innen feltet, og står også bak artikkelsamlingen "Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning".

Kilde: Norgesuniversitetet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar