28. april 2014

Fremtidens læremidler

Dagens bruk av digitale læremidler og tanker rundt fremtidig læringsformer var blant temaene på konferansen "Fremtidens læremidler 2014", arrangert av Utdanningsdirektoratet i samarbeid med bl.a. Senter for IKT i utdanningen. Noe av det som ble tatt opp var:

Learning Analytics
I den norske Horizon-rapporten omtaltes læringsanalyse som en av de viktigste teknologiske fremtidsutsiktene for norsk utdanning i et fire til femårsperspektiv. 

Forskning på bruk av læremidler som Kikora og Dragonbox
Øystein Gilje ved Universitetet i Oslo tok blant annet opp funn fra den nylig utgitte Ark&App-rapporten
Den norske Horizon-rapporten
Vibeke Kløvstad fra Senter for IKT i utdanningen presenterte Horizon-rapportens spådommer om fremtiden. Bring Your Own Device (BYOD), samarbeid via nettskyer, spillbasert læring og omvendt undervisning ble spesielt omtalt. 

Brukstall på digitale læremidler fra forlagssiden
Både Norwegian Digital Learning Arena (NDLA) og Gyldendal Undervisning er inne på TNS Topplisten fra TNS Gallup, og på bare ett år økte antallet besøk på Gyldendal Undervisning med 129 %.

Feide og infrastruktur
Ola Berge fra Senter for IKT i utdanningen presenterte Feide. Alexander Henriksen fra Gyldendal Undervisning oppfordret til å se til Danmark, som har utviklet en samlet læremiddelkatalog, benytter universell innlogging og øremerker midler til innkjøp av digitale læremidler.

Den virtuelle matematikkskolen (DVM)
Prosjektleder Frode Løbersli presenterte Den Virtuelle Matematikkskolen
Dataspill i skolen
Jørund Høie Skaug ved Senter for IKT i utdanningen pekte på flere grunner til at vi i dag bør bruke tid og ressurser på spill i skolen:
  • det åpner for nye måter å lære på
  • flere kompetansemål åpner for dataspill
  • det er morsomt og motiverende, og kan være en anledning for elever til å anvende fritidskompetanse
  • man kan utvikle ferdigheter utover selve spillet
Fremtidens læremidler – hvilken vei går vi?
Heidi A. Austlid fra IKT Norge forventyet  at vi beveger oss vekk fra lærebøkene, og i retning av flere læremidler – og nye aktører.
Kilde: Senter for IKT i utdanningen

23. april 2014

NTNU og BIBSYS inviterer til arbeidsseminar om MOOC

Introduksjoner til tema av førstemann ut i Norge med MOOC, professor Arne Krokan, om satsningen på Canvas og edX fra Bibsys’ Frode Arntsen og siste nytt fra MOOC - utvalget ved prorektor Berit Kjeldstad, NTNU.

Seminaret skal gi matnyttige tips til dere som har en «MOOC i magen», eller allerede er i gang med utviklingen av en MOOC. Møt andre som er i samme båt, diskuter og få inspirasjon.

Dato: 4. juni 2014
Tid: 10.00 - 15.30
Sted: R8, Realfagsbygget, Gløshaugen, Trondheim

16. april 2014

Applikasjon for mikrolæring - HiBapps

Et av de strategiske prosjektene som vi jobber med ved Utdanningsseksjonen og Senter for nye medier, er knyttet til det vi kan kalle mobil mikrolæring.

Tanken er å lage en prototype i år, teste denne, og søke Norgesuniversitetet eller andre finansieringskilder for å lage et verktøy for høyere utdanning. Løsningen er foreløpig på skissestadiet, men vil relativt raskt bli til en prototype som vi kan teste mot reelle brukere. Videre må dette bygges inn i et mer omfattende rammeverk, ikke minst for å holde orden på statistikk og kanskje la brukerne konkurrere med hverandre.

Les mer på utviklerbloggen: Micro-learning

13. april 2014

Hvordan skal de føles å være student?

Anders Kvernmo Langset ble nylig valgt til leder i Norsk studentorganisasjon. Han svarer slik på spørsmålet: «Du skal bli litt presset, men føle du får noe tilbake».

Godt sagt, men så har jo Kvernmo Langset gått en god skole :)

Vi kan dessuten snu perspektivet og spørre: "Hvordan skal det føles å undervise?" Svaret bør da kunne bli noe i retning av: «Du skal presse dine studenter litt, men føle du gir noe tilbake».

Kilde: DN.no

10. april 2014

Innfører tøffere karaktersetting

Det blir mye vanskeligere å få toppkarakter på masteroppgaven, melder NTNU i en pressemelding. Hele karakterskalaen, fra A til F, skal brukes.

Ifølge prorektor for utdanning ved NTNU, Berit Kjeldstad, gir dagens praksis et misvisende bilde for kommende arbeidsgivere, og er urettferdig overfor de dyktigste.

Kjeldstad mener arbeidsgiverne må være klar over at en kandidat med karakter D kan ha lært mer enn nok til å utføre sin oppgave på arbeidsplassen. Hensikten med den nye instruksen til karaktersettingen skal være at mindre overlates til skjønn. I tillegg skal faglærer være mindre involvert i karaktersettingen for å minske den personlige tilknytningen som av og til kan ha spilt en rolle.

Kilde: Universitetsavisa

Stedsbasert læring med videovandring

Under et møte med KORO i dag, om kunsten på Kronstad, nevnte jeg et utviklingprosjekt knyttet til stedsforflytning ved hjelp av lyd. De som er mer bevandret på hva som foregår på kunstfeltet tipset dermed om dette prosjektet av Cardiff / Miller. Nå er det mye som kommer opp når en ser ting som dette, men i denne sammenhengen tenker jeg blant annet på potensiale for å lage lokaliserte læringssekvenser på en ganske enkel og tilforlatelig måte - sekvenser som altså skal oppleves som video med lyd, på det stedet der opptakene ble gjort.2. april 2014

Svaret er nye metoder - Hva var spørsmålet?

Ved Kim Kantardjiev, Nokut, under HiBs utdanningskonferanse 2014

Nevner MOOCs som den store trendtingen i høyere utdanning for øyeblikket, der ulike former for ny teknologi er i fokus. Studierbarometeret er tydelig på at det er for lite individuell tilbakemelding - MOOCs er neppe svaret på dette i seg selv.


Studentperspektivet finne ikke som sådan, det må aktivt skapes. Forventninger hos studentene skapes i møtet med utdanningene og praksis. Tenker oss en utvikling der vi stadig får bedre informasjon om hva studentene, men dette dreier seg stort sett om kvantitative data. Ingenting slår engasjement. Viktig at studiene utfordrer studentene faglig. Ved HIB er det faglige engasjementet ganske høyt, ifølge Studiebarometertet.

1. april 2014

Pris for fremragende undervisning

Prisen for fremragende undervisning ble delt ut for første gang, under HiBs utdanningskonferanse.

Rektor innledet med å fremheve at målet med prisen er å trekke frem fremragende undervisere og læringsarenaer. Prisen skal bidra til høyere kvalitet i utdanningene og fremme HiB som institusjon

De nominerte til prisen for fremragende utdanning var: Signe Steinkopf, Thomas Impelluso, Petrin Eide, Kari Sælemyr, Silje Mæland, Harald Kryvi, Kjartan Sørland og Solfrid Mykland

Vinneren ble Silje Mæland, som blant annet fikk prisen fordi hun underviser kunnskapsbasert og er flink til å trekke inn egen praksis. Hun er opptatt av å få tilbakemeldinger og bruker dette til å forbedre egen undervisning, og er støttende for studentene.