13. november 2013

eCampus og ekspertgruppe for digital eksamen

Oppsummering av innlegg ved konferansen "Digital vurdering og eksamen i søkelyset"

Jeg forlot salen og fulgte i stedet videostrømmen fra konferansen. Denne falt ut til tider, hvilket gjør denne delen av oppsummeringen litt ufullstendig.

Ingrid Melve, Programleder eCampus, forteller at “vi vil ha digital eksamen til alle” i stor skala. Dreier seg om langt over tre hundre tusen studenter.

Nora Clarke, leder for Ekspertgruppen for digital vurdering og eksamen, snakket om Digital eksamen og vurdering i sektoren, situasjonen nå og veien videre (se nedenfor)

Vi er ganske flinke til å dele innen sektoren, men det går først og fremst via vennskap og blant folk som er lokalisert nær hverandre. Fire kontorer nede i gangen begynner det å stoppe litt opp.Også en utfordring å få til deling internt i en organisasjon. Ganske stor vilje til å dele informasjon om det som har fungert godt.

Trenger automatisering for å komme i gang med digital eksamen. FS sentralt.

“Legg opp til “åpen-bok”-elsamen, så får dere digital eksamen med det samme”

Innspill fra studentene er viktig, men ikke overlat alt til de.

eCampus handler om å dele ved å gå sammen om å kjøpe den samme tjenesten.
Digital eksamen og vurdering i sektoren, situasjonen nå og veien videre

Nora Clarke, leder for Ekspertgruppen for digital vurdering og eksamenOppsummering av status, høsten 2013
Flere høgskoler jobber også med digital eksamen. HiBs løsning for digital eksamen ved hjelp av minnepinne blir imidlertid ikke nevnt.

Pilot med Insperia ved NTNU, UiS og HiST samt flere andre høgskoler
Nevner danske Uniwise, som vil bli tatt i bruk ved UiA ved en ordinær eksamen.

Kommer en statusrapport fra ekspertgruppen i desember.

Spørsmål:

Hvem definerer hva som er suksessfaktorene. Dette ser ganske anderledes ut fra IT-direktørens ståsted, sammenlignet med skeptiske fagansatte.

Har vært mye entusiasme, men noen vil høre “nå skal det bli slutt på det gamle”.

Overentusiastiske ildsjeler er annerledes skrudd sammen enn de som stiller spørsmålet “Er dette nyttig for oss?”. Det virker som om at intitusjonene har stilt seg dette spørsmålet, og konkluderer med at “ja, dette er nyttig for oss”.

Hvorfor kan det ikke lages et felles administrasjonssystem for digital eksamen

- Svaret er “selvråderett”, men det påpekes at dette ikke gjelder på en rekke andre områder. Kommer politisk korrekte svar her, dels litt unvikende. Foss påpeker at noe skal det være nasjonale føringer på - det kunne kanskje vært vurdert annerledes. Spørsmålet ble hengende litt i luften, men her er det vel åpenbart at vi er ved kjerne av noe. Hvem tar ansvar

UH-loven gir institusjonene selvråderett på dette området, men i et SAK-perspektiv vil felles løsninger være et godt tiltak.

Er det jussen som er problemet. Er det juristene som må finne ut om digital eksamen lar seg gjøre.
Peker juristene på KD og peker KD på politisk ledelse?

Handler kanskje mest om forståelse for hvordan prosessene blir når de blir digitaliserte. Intensjonen er gjerne at dette skal la seg gjøre å få til. Skal ha prosesser som er transparente, og må derfor bruke litt tid på å snu oss. Må tenke oss før vi tar risiko på ukjente områder.

Det finnes mange ulike vurderingsformer. Dette kan i seg selv virke ukjent og litt skremmende.

Skal du ha en god løsning blir det ikke raskt og billig!

Vises til at institusjonsledelsen er utåmodig og vil komme i gang med digital eksamen raskt.

Vi iler sakte -noe vi må ta på alvor.

Distribuert elektronisk eksamen. Kan studentene sitte hjemme og ta eksamen?

Kommer fort tilbake til jusproblematikken, samt krav til utstyr og loakliteter. Nesje ber om at dette blir sagt noe om av ekspert

Kommentar fra deltaker fra UiO: Mye leveres i dag via læringsplatformen og er dermed digitalt. Det en snakker om er derfor i stor grad skoleksamen

Vises til at flere lærerutdanninger lar studentene ta eksamen på ulike steder i landet, men i kontrollerte omgivelser.

Digital, men ikke fysisk kontroll er en kompleks problemstilling

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar