26. mars 2015

Nye søknadsrutiner hos Norgesuniversitetet

Norgesuniversitetet fjerner ordningen med egen utlysning for søknaders prekvalifisering. Inneværende år vil utlysning av prosjektmidler skje i slutten av april, søknadsfrist settes til 15. oktober.

Norgesuniversitetet har siden 2009 hatt en totrinns søknadsprosess med prekvalifisering om våren og søknadsfrist med behandling av endelige søknader hver høst. I år legger vi om disse rutinene, og går over til én søknadsfrist. Utlysning av prosjektmidler for 2016 vil skje i slutten av april, med søknadsfrist 15. oktober 2015.

Norgesuniversitetets Høstkonferanse med søknadsseminar vil arrangeres i Tromsø 15. og 16. september.

Kilde: Norgesuniversitetet

20. mars 2015

Kurs i podcast med Office Mix

Kurset er praktisk orientert og det legges opp til at kursdeltakerne utarbeider podcaster for bruk i egen undervisning. Verktøyet vi kommer til å jobbe med heter Office Mix. Kort fortalt er dette et tillegg til PowerPoint som gjør det mulig å spille inn lyd, video, gjøre skjermopptak og bygge inn interaktive elementer i PowerPoint presentasjoner. Presentasjonene kan enkelt publiseres på nettet direkte fra PowerPoint.

Se en kort introduksjon til Office Mix som viser noen av mulighetene.

Kurset går over to halve dager:

Dag1: Fredag 10. april - Rom C225

12:00 - 13: 00
- Introduksjon til Podcast og grunnleggende innføring i Office Mix

13:00 - 15:00
- Arbeidsstue - Utvikling av podcast for egen undervisning

Dag2: Tirsdag 21. april - Rom ___ (Blir annonsert senere)

12:00 - 13:00
- Office Mix - del 2 - Utvid presentasjonene til å inneholde interaktive elementer

13:00 - 15:00
- Arbeidsstue - Utvikling av podcast for egen undervisning Det er begrenset antall plasser.

Send påmelding til morten.fahlvik@hib.no innen torsdag 26. mars.

Ta med:

  • Laptop med Office 2013 installert.
  • Programtillegget Office Mix for Powerpoint 2013 må installeres i tillegg til Office 2013.
  • Hodetelefoner med mikrofon
  • Noen notater om hva din første Podcast kan handle om.
Til inspirasjon følger noen eksempler på Podcaster som er laget med Office Mix:

Mer informasjon om Office Mix finnes på https://mix.office.com/

Se også http://www.digitalferdighet.no/presentere/microsoft-mix

Velkommen til kurs.

IKT-støttet utdanning - Høgskolen i Bergen

17. mars 2015

Deler ut en million små datamaskiner til britiske sjuendeklassinger

Som en del av BBCs Make it Digital-initiativ skal én million britiske skolebarn, det vi si samtlige sjuendeklassinger i Storbritannia, motta en liten datamaskin til høsten. Målet er at denne maskinen, som kalles for Micro Bit, skal gjøre barna bedre i stand til på kontrollere teknologien.

Ifølge BBC vil Micro Bit, som fortsatt er under utvikling, være en liten kroppsnær enhet med et LCD-panel som kan programmeres på en rekke ulike måter. Den kan brukes uavhengig av andre enheter, men kan også kobles til og kommunisere med andre enheter, inkludert Arduino, Galileo, Kano og Raspberry Pi, men også med andre Micro Bit-enheter.

Kilde: Digi,no

4. mars 2015

Rektorkandidater presentasjon - 2015Rektorkandidater presentasjon - 2015

UNINETT-rapport om arbeidsprosessar digital vurdering

Arbeidsgruppe digital arbeidsflyt i det nasjonale prosjektet for digital eksamen lanserte nyleg eit førsteutkast av rapporten “Arbeidsprosessar digital vurdering”.

Rapporten gir ei grundig framstilling av arbeidsflyt knytta til digitalisering av eksamen, og er basert på innspel og deltaking frå fleire lærestader.

Rapporten inneheld konkrete framstillingar av arbeidsprosessen med digital vurdering ved universitet og høgskolar. Arbeidsprosessen er delt inn i fire hovudfasar:
  1. Forberede
  2. Gjennomføre
  3. Sensurere
  4. Sluttføre
Hovudvekt er lagt på skriftlig skoleeksamen, sjølv om prosessen er lik også for andre eksamensformer.

Les heile rapporten her (PDF)

Kilde: Norgesuniversitetet