4. november 2013

Dårlige IT-systemer skaper frustrasjon

Svensken Jonas Söderström har skrevet en bok som setter ord på det mange av oss daglig klager over når vi sitter foran pc-en på jobb. Adresseavisen, laget en liste over hvilke typer systemer som irriterer han mest i arbeidshverdagen:
  1. Reiseregningssystemer.Disse er universelt hatet og avskydd. Det er ganske vanlig ikke å be om å få reiseutgifter tilbakebetalt, fordi det er for vanskelig og slitsomt å registrere dem i systemet.
     
  2. Tidsrapporterings- eller fraværsrapporteringssystemer. Mange av disse har store mangler. Og når de, som de gjerne gjør, fører til at de ansatte får feil lønn, gjerne over lang tid, så blir frustrasjonen stor.
     
  3. Helsesektoren. De mest brukte elektroniske journalsystemene har fortsatt i dag, i 2013, ingen søkerfunksjon. Det gjør det vanskelig å finne viktig informasjon i dem. I tillegg er mange av dem teknisk sett veldig gamle og umoderne, både i koding og arkitektur.
     
  4. Skolevesenet. Her finnes det mange forsøk med såkalte digitale læringsplattformer. De holder sjelden hva de lover, og brukervennligheten er så liten at elever og lærere begynner å kommunisere via Facebook i stedet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar