29. desember 2014

MOOCs og betalingsvillighet

Prosjektet MOOCs for Web Talent har en blant annet spurt de unge webutviklerne om de er villig til å betale for MOOC-er. 60,5 prosent sier at de er villig til å betale så lenge de etter å ha fullført MOOC-en mottar et kursbevis som verdsettes i arbeidsmarkedet.

Mer om funnene i rapporten hos Open Education Europa

Digital eksamen - seminar og veileder

UNINETT eCampus arrangerer et todagers erfaringsseminar om digital eksamen 12. og 13. januar 2015.

Hovedformålet med seminaret er at de ulike leverandørene skal få presentere sine produkter og skape en arena for erfaringsutveksling institusjonene i mellom.

Norgesuniversitetets ekspertgruppen for digital vurdering og eksamen har utarbeidet en veileder administrative og organisatoriske utfordringer knyttet til gjennomføring av digital eksamen.

Moser rister på hodet av digital demens-debatten

- Jeg kan ikke se noen som helst grunn til at det av hensyn til hjernens utvikling skulle være sunt å utsette barns bruk av digitale medier, sier Edvard Moser.

Han undrer seg over budskapet til psykiater Manfred Spitzer. Spitzer har skrevet bestselgeren «Digital demens», og går høyt på banen i et intervju med Dagbladet. Spitzer mener å godtgjøre at bruken av alt fra tv til nettbrett, pc og smarttelefoner føre til at vi blir dummere, og at antallet demenssyke dobles innen 2050. Årsaken er at vi stadig blir mer avhengige av nettsøk, i stedet for å lagre informasjon i våre egne hoder, skriver han.

- Spitzer resonnerer som om all kunnskap er basert på at vi pugger ting, og det er det jo ikke, sier Edvard Moser.

18. desember 2014

Oculus Rift brukt i yrkesfag

Ved Nord-Gudbrandsdal VGS avd. Otta blir Oculus Rift testet ut på yrkesfag. Her får elevene praktisk opplæring i virtuelle omgivelser.

13. desember 2014

This Will Revolutionize Education

I think it is instructive that each new technology has appeared to be so transformative. You can imagine, for example, that motion pictures must have seemed like a revolutionary learning technology. After all they did revolutionize entertainment, yet failed to make significant inroads into the classroom. TV and video seem like a cheaper, scaled back film, but they too failed to live up to expectations. Now there is a glut of information and video on the internet so should we expect it to revolutionize education?

My view is that it won't, for two reasons: 1. Technology is not inherently superior, animations over static graphics, videoed presentations over live lectures etc. and 2. Learning is inherently a social activity, motivated and encouraged by interactions with others.

11. desember 2014

Vil fjerne tidstyver i skolen

Forholdene er annerledes i grunnutdanningene enn i høyere utdanning, men en kjenner seg gjerne igjen i ønsket om at det må bli færre krav til dokumentasjon og rapportering, slik at lærerne får mer tid til elevene. Det er budskapet fra prosjektet som har sett på det samlede kravet til rapportering og dokumentasjon i skolen.

Rapporten anbefaler forenklinger i gjennomføringen av både Elevundersøkelsen og Grunnskolens informasjonssystem (GSI). I tillegg oppfordres skoleledere og kommunene som skoleeiere til å begrense kravene til skriftlig underveisvurdering av elevene til et minimum. Skoleeier bør i samråd med skoleledere, lærere og eventuelt foreldrerepresentanter enes om hvilken form for skriftlig underveisvurdering som gir tilstrekkelig informasjon til elev og foreldre. Spørreundersøkelsene som prosjektet har gjennomført, både blant lærere, skoleledere og skoleeiere, viser forståelse for at det er nødvendig med noe dokumentasjon og rapportering. Alle gruppene mener likevel at det samlede omfanget er for omfattende.

KS og departementet er klare til å gjennomføre flere av anbefalingene allerede nå. Dette gjelder blant annet følgende tiltak:

10. desember 2014

Få bedre studenter ved å droppe forelesningen

Foredragsholdere ved Danmarks universiteter bør droppe tavleundervisning og tradisjonelle forelesninger. Det er oppfordringen fra forsker Jesper Bruun ved Københavns Universitet, ifølge Vitenskab.dk.

Han viser til en omfattende undersøkelse som konkluderer med at studentene klarer seg langt bedre hvis de undervises gjennom aktiv læring, der de selv løser oppgaver, i stedet for å kun lytte passivt til læreren.

Kilde: DN.no

7. desember 2014

Google Chromebooks selger mer enn iPad i amerikanske skoler

Dette er en utvikling verd å følge med på, etter at Chromebooks nå selger bedre en iPads på det amerikanske skolemarkedet. Der iPads uvergelig er en en pekeinnretning, har chromebooks skikkelig tastatur - betydningen av tastatur er etter min mening undervurdert.

Ifølge de siste kvartalsvise tallene fra anaylsebyrået IDC har det blitt levert 715,000 Chromebooks mens der til sammenligning er levert 702.000 iPads. Ifølge undersøkelsen svarer skolenes it-avdelinger, at Chromebooks er enklere å håndtere sammenlignet med iPads.

Google har lansert Google Play for Education, som er en tilpasset versjon av Gogles Play Store, men kun med utdannelses-apper.

Kilde: Business Insider

1. desember 2014

TELLA regnespill for barn

TELLA er et regnenspill, utviklet ved Senter for nye medier, Statped vest og Universitat Politècnica de Valencia, Campus d’Alcoi , Spania. Dette er et pedagogisk spill for nettbrett der barn kan lære enkel matematikk gjennom å leke og prøve seg fram. Det er beregnet på aldersgruppen 5 - 8 år, men passer også for dem som er yngre eller eldre.

Finn brukerveiledning for lærere og foreldre på nettstedet http://www.tella123.org/

Mattespill for de minste
Tella består av mange små spill med ulike oppgaver tilpasset elevenes funskjonsnivå. Disse er bundet sammen i en langsom og gjennomarbeidet progresjon. Spillene er altså utviklet med tanke på tilpasset opplæring.

Elæring ved HiB

Innlegg på seminar om elæring ved avdeling for ingeniørutdanning. Gjorde en kjapp gjennomlesning, for å time det hele.

Først en del om det mer generelle bildet:Del 2 - knyttet mer til hva vi gjør ved HiB: