28. oktober 2014

Teacher is shocked at what she learns after two days as a student

Do teachers really know what students go through? To find out, one teacher followed two students for two days and was amazed at what she found. Her report is in following post, which appeared on the blog of Grant Wiggins, the co-author of “Understanding by Design” and the author of “Educative Assessment” and numerous articles on education. A high school teacher for 14 years, he is now the president of Authentic Education, in Hopewell, New Jersey, which provides professional development and other services to schools aimed at improving student learning. You can read more about him and his work at the AE site.

Wiggins initially posted the piece without revealing the author. But the post became popular on his blog and he decided to write a followup piecerevealing that the author was his daughter, Alexis Wiggins, a 15-year teaching veteran now working in a private American International School overseas. Wiggins noted in his follow-up that his daughter’s experiences mirrored his own and aligned well with the the responses on surveys that his organization gives to students.

The Washington Post

22. oktober 2014

- 40 prosent av de som starter på høyere utdanning har ikke grad etter 10 år

- 40 prosent av de som starter på høyere utdanning har ikke grad etter 10 år, påpeker professor Jørn Rattsø ved ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU.

- Når du graver i det, reiser det seg en del spørsmålstegn hvordan utdanningssystemet egentlig fungerer, sier han og fortsetter:

- Kvalitetsreformen har først og fremst produsert kvantitet og «vanskelig å måle»-kvalitet.

- Det ser ut til at evalueringen har blitt en del av konkurransen mellom institusjonene. Det er bekymringsfullt, mener han.

Kilde: DN.no

21. oktober 2014

Prosjekt IKT-støttet utdanning

Prosjekt elæring går inn i en ny fase når Høgskoledirektøren nå ønsker å etablere Prosjekt IKT-støttet utdanning. Prosjektet etableres med sikte på å få et mer helhetlig grep om e-læring ved HiB og for å få høyere kvalitet på undervisning og læring ved hjelp av IKT.

Prosjektet vil følge opp IKT-strategiens Målområde 1 Utdanning og læringsmiljø: «IKT skal være et vesentlig hjelpemiddel i læring og utdanning. Høgskolen må ta i bruk nye digitale læringsmetoder og tilhørende pedagogikk i utdanningene. Det er nødvendig med funksjonelle verktøy og god infrastruktur for å fremme studenters læring og støtte utdanningene».

Prosjektet skal se på hvordan IKT bedre kan anvendes i undervisningen, ved å se helhetlig på teknologien som tas i bruk. Å koble ledelse, fagmiljøer, utviklingsmiljøer og eksterne kompetansemiljøer nærmere sammen vil være avgjørende i så måte.

Les mer om Prosjekt IKT-støttet utdanning ved HiB

19. oktober 2014

- Urimelig mange som får A og B

Av 7811 masteroppgaver i økonomi som er blitt levert inn de siste åtte årene har 85 prosent fått toppkarakter – enten A eller B. I fem av de åtte årene har A vært den vanligste karakteren på en masteroppgave.

Det kommer frem i en ny rapport fra Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdannelse (NRØA). Rådet har i flere år sett på karakterbruken rundt om i landet. Masteroppgaver fra BI og Norges Handelshøyskole (NHH) skiller seg klart ut i statistikken over toppkarakterer de siste åtte årene. Her får studentene klart bedre karakterer enn de andre institusjonene.

– Det er en tendens til å tenke at det er rimelig at NHH-­studentene får gode kara­kterer fordi det er vanskelig å komme inn på skolen. Men det er en oppfatning fra rådet at med så store kull er det urimelig mange som får A og B, sier leder for NRØA, Bjarte Ravndal.

Kilde: DN.no

18. oktober 2014

Regjeringen + Lærerløftet + lærerutdanningene = ?

Torunn Herfindal i et debattinnlegg på Utdanningsnytt.no;
Regjeringen har tydelig uttalt at de ønsker å satse på skolen og på kunnskap. De har varslet flere reformer og tiltak som skal bidra til at norske elever skal lære mer. Statsminister Erna Solberg hadde 4. oktober et innlegg i Dagens Næringsliv om hva lærerløftet innebærer. I sin iver over å få forbedringer i skolen glemmer regjeringen at det er en sektor som er helt sentral i dette arbeidet. Nemlig Universitets- og høgskolesektoren og alle lærerutdanningsinstitusjonene.

Har regjeringen tatt inn over seg totaliteten i alt som nå planlegges og konsekvensene det vil få for lærerutdanningene spesielt? Jeg er bekymret på vegne av mine kolleger som allerede nå er i ferd med å slite seg fullstendig ut. Jeg er bekymret på vegne av studentene som i flere år fremover må studere i utdanninger som stadig reformeres og konsekvenser dette kan få for kvaliteten i utdanningene. Jeg er rett og slett veldig bekymret for at alt som er planlagt vil føre til en kollaps i lærerutdanningene.
Utdanningsnytt.no

15. oktober 2014

- Presses til å sette bedre karakterer

Da de første internasjonale PISA-testene kom på begynnelsen av 2000-tallet, ble det slått fast: Norge var en skoletaper. Det ble kalt for PISA-sjokket, og daværende utdanningsminister Kristin Clemet satt i gang omfattende endringer for å rydde opp i skolen.

Lektor i Osloskolen og forfatter Simon Malkenes mener resultatet ble en omfattende markedstenkning i skolen, der lærere er produsenter, elevene er kunder, og resultatet skal kunne måles og rettes opp i. I boka «Bak fasaden i Osloskolen» som nylig kom ut, går han til knallhardt angrep mot utviklingen av skolen som kunnskapsbedrifter.

I stedet for å hjelpe elevene til læring, er elever og lærere nå instrumenter for å oppnå ønskede resultater, mener Malkenes. Og når resultatene ikke er som forventet, er det en underliggende automatikk i at undervisningen er dårlig. Får elevene gode karakterer, er undervisningen god.

Kilde: Dagsavisen

3. oktober 2014

Den digitale (p)syken

Buzzit er et logisk og grotesk utslag av klikkhysteriet, sier Finn Sjue, pensjonert høgskolelektor i journalistikk. Sjue var tidligere journalist og avisredaktør, og i fjor ga han ut Journalistikkens uutholdelige letthet, et 159 sider langt oppgjør med en «florlett» norsk journalistikk.

– Når jeg ser det som nå er kommet frem, angrer jeg ikke et sekund på det jeg skrev, sier han.

Buzz om Buzzit. Den siste uken har Aftenposten vist hvordan det norske nettstedet Buzzit har plagiert innhold fra utenlandske medier, publisert reklame som nærmest er identisk med Buzzits artikler, og lagt ut bilder uten korrekt kreditering.

Buzzit ble etablert av Tromsø-avisen Nordlys 10. juni i år, og Nordlys-redaktør Anders Opdahl innrømmer til Morgenbladet at Buzzits navn og innholdsprofil er «rått kopiert» av amerikanske BuzzFeed.

Kilde: Morgenbladet

2. oktober 2014

Norgesuniversitetets Høstseminar

Norgesuniversitetets Høstseminar 2014 (oppsummert skriftlig her) gikk av stabelen tirsdag 16. og onsdag 17. september  i Tromsø. Målgruppen var ledere for prosjekt som har fått støtte i 2014, prosjektsøkere som er invitert til å gå videre til endelig søknadsrunde for prosjektmidler 2015, og våre kontakpersoner ved universitetene og høgskolene.

Nedenfor finner du opptak av flere av postene på programmet.