13. november 2013

Det digitale universitetet på UiA - Digital eksamen og vurdering

Oppsummering av innlegg ved konferansen "Digital vurdering og eksamen i søkelyset"

Det digitale universitetet på UiA

Tord Tjeldnes, UiA, begynte med å slå fast at en ikke kan gjennomføre digital eksamen medmindre man også har et digitalt innhold i undervisningen.

Ved UiA har de opprettet Det Digitale Universitet (DDU). DDU erstatter Læringsarena 2020. Brukte 10 mill i 2012, og 8 mill i 2013 på prosjekter, der DDU tester, tilpasser og implementerer digitale løsninger, samt fungerer som en arena for erfaingsutveksling. Også en oppgave å vurdere nytte vs kostnad - hva er i UiAs interesse?

Viser til en mengde nye typer jobber via Finn, som f eks “CLO - Chief Listening Officer”, “0Chief Card Cruncher”, “Audience Marketing manager” m fl

Nye generasjoner mangler "analoge minner", og skriver ut fra en metodikk der en skriver for så å klippe og lime i sin egen tekst. Fleksibilitet viktig, totalt sett. Utdanning er en endringsdriver fordi den forholder seg til unge mennesker, som er de som endrer seg raskest.

MOOCs en trussel? Tror ikke studentene blir gode på samspill og samarbeid dersom de kun tar sine studier på nett.

Understerker at samskrivingsmuligheter må være tilgjengelig nårsomhelst og hvorsomhelst - jmf bruk av Google docs, som vi fikk høre om i et annet innlegg.

UiA skal ha en bevisst bruk av IKT i undervisning, forskning og administraskjon - betyr at de må ha planer for hvordan dette skal impelementeres

Viser til at UiA har et samarbeid med HiT.

Viser til HiNTs innføring av Lync. De fikk til dette, men IT-direktøren ved UiA sier "jeg tør ikke".

For nytilsatte blir tilegnelse av digital kompetanse et krav og i revidert personalpolitikk kan alle ansatte pålegges et kurs. Må få digitaliseringen inn i hele organisasjonskulturen

Styret er med - “de benytter iPad”. Alle som lar være å skrive ut på papir får en iPad på ett av fakultetene. Har spart 200.000 i printutgifter i løpet av det siste halvåret

Innføring av IKT må ikke innføres på en måte som sementerer eksisterende prosesser.
Endring er vanskelig. Ingen marginer ved digital eksamen. De studentene som ikke får avgi eksamen på PC får en betydelig ulempe.

Det er forløpig ingen digitale vinnere innen akademia. Ingen fordel å være gammel og veletabelert når en skal operasjonalisere konsepter, overføre til linja, følge opp, ansvarliggjøre, bygge kompetanse, dyrke ildsjeleene, holde fokus på "blended learning". Alle skal kanskje ikke kunne alt. Utvikle tilpassede vurderingsformer, som kan være digitale.

Senke terskelen for nye måter å driveundervisning og forskning på. Dette betyr at IT-avdelingen må være på tilbudssiden, der en leverer løsninger før folk spør.

Velding krevende å supportere digital eksamen når forventningen er "null feil". Hvor mange forskjellige løsninger klarer vi å håndtere. Hvordan utvikles eksamenformene. Det må skalere med akseptabel risiko. Videre en lisensproblematikk knyttet til tilgang, f eks tilgang til ordliste ved eksamen. De som selger er smarte, og skal tjene penger. Bare det å få opp et trådløst nett i et lokale med 200 personer er teknisk krevende.

Kan logge alt som foregår via nettet. teknologisk kan vi stramme inn og sjekke.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar