27. juni 2014

Cardboard VR - potensiale i undervisningen

Google Cardboard ble vel nærmest lansert som en gimmick under utviklerkonferansen for Android denne uken, men dette er mye mer enn en morsomhet.

Her demonstreres det hele:

Hva med en studentoppgave der en student "sendes inn i" en tredimensjonal video av et miljø, hvor vedkommende kan kikke seg rundt og observere innenfor det tidsrommet videoen varer. Dette blir ganske annereledes enn å se en ordinær video, siden utsnittet hele tiden vil være avhengig av hvordan studenten snur seg. Det hele kan også utvides med klibbare objekter, slik at studenten kan identifisere forhold som bør undersøkes nærmere, innebærer risiko, potensial etc. Etterpå kan det være en muntlig eller skriftlig prøve, der studenten får redegjøre for sine observasjoner.

26. juni 2014

Adobe Voice som læringsverktøy

Med gratis-appen Adobe Voice kan du skape levende presentasjoner på en iPad, ved å kombinere lyd, grafikk, foto og animasjoner til en historie som kan deles via sosiale medier.Du snakker inn en historie, presentasjon eller idé og krydrer dem med grafikk, animasjoner, musikk og bilder. App’en styres via et enkelt grensesnitt og har en rekke effekter som sikrer et profesjonelt, visuelt uttrykk. Du kan tilføye mer enn 25.000 ferdig designede ikoner og velge mellom millioner av bilder på nettet – eller bruke egne bilder. En egen grafikkgenerator kan skape hundrevis av kvalitetseffekter, blant annet 3D og skygger. Det finnes også et stort utvalg musikk.

Adobe Voice er gratis og kan lastes ned i Apple App Store.

 Adobe Voice via Digital fotografering

16. juni 2014

MOOC-utvalgets rapport

Utvalget leverte NOUen i dag.
Der kan en blant annet lese at utvalget mener at digitaliseringen av norsk høyere utdanning ikke har hatt høyt nok tempo og at gjennomføringskraften ved institusjonene har vært for svak. Dersom ansvaret plasseres hos institusjonene alene, mener utvalget at utviklingen ikke vil gå raskt nok. Utvalget mener derfor at nasjonale myndigheter må legge til rette for økt digitalisering av høyere utdanning gjennom nasjonale tiltak som skal støtte opp om institusjonenes arbeid med utvikling av MOOC. Den nasjonale satsingen bør strekke seg over en femårsperiode. Behovet for videre satsing etter denne perioden må vurderes. Utvalget foreslår en nasjonal satsing på til sammen 130–380 millioner kroner årlig.

Hva er pedagogisk entreprenørskap?


Pedent.no er et nettsted for pedagogisk entreprenørskap. Dette dreier seg om en handlingsorientert undervisning og opplæring i en sosial kontekst med eleven som aktør for egen læring.

Med elevens læringsbehov og personlige ferdigheter som utgangspunkt for opplæringen skapes løsningsorienterte elever med skapertrang. Pedagogisk entreprenørskap består av seks sentrale elementer, som i ulik grad vektlegges i læreformene.

10. juni 2014

FutureLearn skal formidla UiO-kurs til verda

Britiske FutureLearn blir plattforma som skal tilby gratis UiO-kurs til nettstudentar over heile verda. Dei amerikanske plattformene Coursera og EdX tapte i konkurransen fordi dei må fylgja USAs boikottlover. Det første globale og engelskspråklege nettkurset frå UiO, vil truleg bli klart i løpet av hausten.

– UiO blir dermed først ute i Noreg med å ha klar ei plattform for nettkurs som vil bli tilbydd heile verda på engelsk, fortel Linda Therese Johnsen.

Dei aller største tilbydarane av MOOC-plattformer er dei amerikanske selskapa Coursera og EdX. Coursera har 6,4 millionar brukarar og spring ut av Stanford University i California, medan EdX er ei plattform som er blitt danna i eit samarbeid mellom Massachussets Institute of Technology og Harvard University. Den har over to millionar brukarar.

Det som skil ei MOOC-plattform frå ei plattform som til dømes Fronter, er at det ikkje er eit fast opplegg for eigne studentar, og at MOOC-plattforma har ein del andre funksjonar. Absolutt alle i heile verda kan delta på eit MOOC-kurs. I praksis blir kursa ei blanding av forelesingar, videovisningar og innlevering av og fagfellevurdering på oppgåver. Det er likevel også mogleg å ha eigne kurs for eigne studentar, gjennom såkalla SPOC. Dette avspeglar eit MOOC-kurs, men er tilpassa universiteta sine eigne studentar.

Kilde: Uniforum

6. juni 2014

MOOC arbeidsseminar 4. juni 2014

Trondheim, NTNU, 4. juni 2014

Åpning med Arne Krokan
BIBSYS satsning på MOOC - Frode Arntsen, direktør Bibsys
Berit Kjeldstad, leder MOOC - utvalget
Fra LMS til PLE, læringslandskap i endring - Leif Martin Hokstad

Workshop - Kom i gang med Canvas 1, 2, 3.

Nettstudenter like fornøyde med studiekvaliteten

Stadig flere nordmenn studerer over nett. Om du pugger foran PC-en, eller tropper opp på forelesninger, har liten innvirkning på opplevelsen av studiekvalitet.

Det viser tall fra Nokuts omfattende undersøkelse Studentbarometeret, der 17 500 norske studenter svarte. Studenter på fleksible studier, som omfatter nettstudier og samlingsbaserte studier, ga studiene sine omtrent like gode skussmål som studenter generelt - 4,0 på en skala fra en til fem, mot 4,1 for studenter generelt.

Resultatene stemmer godt overens med forskning. Nifu-forsker Cathrine Edelhard Tømte har tidligere evaluert en nettbasert lærerutdanning. Studentene hun intervjuet var også godt fornøyde med det faglige innholdet i studiet.

Kilde: Aftenposten