4. juni 2015

- Programmering bør være allmennkunnskap

Økonomiprofessor Hilde C. Bjørnland ved Handelshøyskolen BI spør i et innlegg i DN torsdag hva vi skal leve av når oljen tar slutt, og konkluderer med at obligatorisk programmering i grunnskolen kan redde oss.

Hun får støtte av informatikkprofessor ved UiO, Dag Sjøberg.

- Mange tror IKT hører hjemme på gutterommet, men det er et tungt fagområde på lik linje med matematikk og fysikk. Programmering må anerkjennes som et seriøst fag.

Sjøberg mener det kan få store konsekvenser om barn og unge ikke lærer å forstå og styre den digitale hverdagen som omgir dem. Det kan bety enda dyrere og dårligere IKT-systemer.

Kilde: DN.no