22. oktober 2013

MOOCs and Digital Diploma Mills: Forgetting Our History

When David Noble first published his groundbreaking critique of online education in 1998, Digital Diploma Mills: The Automation of Higher Education, I thought to myself “he couldn’t be more wrong.” As it turns out he might not have been wrong – maybe Noble was simply so miraculously prescient that I couldn’t see what he saw. Fifteen – count them, fifteen – years later, Digital Diploma Mills reads as if it were researched and written about the current phenomenon called “MOOCs.” Entire paragraphs from the essay can be read unaltered and applied precisely to the state of things today:
In his classic 1959 study of diploma mills for the American Council on Education, Robert Reid described the typical diploma mill as having the following characteristics: “no classrooms,” “faculties are often untrained or nonexistent,” and “the officers are unethical self–seekers whose qualifications are no better than their offerings.” It is an apt description of the digital diploma mills now in the making. Quality higher education will not disappear entirely, but it will soon become the exclusive preserve of the privileged, available only to children of the rich and the powerful. For the rest of us a dismal new era of higher education has dawned. In ten years, we will look upon the wired remains of our once great democratic higher education system and wonder how we let it happen. That is, unless we decide now not to let it happen.
Via Opencontent

17. oktober 2013

Vil øke digital kompetanse i skolen

Europakommisjonen la i forrige uke frem meddelelsen «Opening Up Education», hvor det blir foreslått konkrete tiltak og initiativer for å øke innovasjon og digital kompetanse i skolen og på universiteter. Utdanningsråd Harald Nybølet rapporterer.

Kommisjonen har samtidig lansert et nytt nettsted, «Open Education Europa», som vil gi institusjoner, studenter, lærere og andre brukere muligheten å dele fritt det som på norsk blir kalt åpne læringsressurser (Open Educational Resources).

Hovedpunkter i meddelsen:
  • IKT er overalt i samfunnet – men ikke godt nok integrert i skolen;
  • 50 til 80 prosent av elevene i EU-land bruker aldri digitale verktøy i klasserommet;
  • Behov for å legge til rette for at utdanningsinstitusjoner, lærere, elever og studenter tar i bruk moderne og innovative undervisnings- og læringsmetoder ved hjelp av IKT;
  • 90 prosent av morgendagens jobber vil kreve digitale ferdigheter;
  • Åpne læringsressurser (OER) – ikke bare «nice to have», men «need to have»;
  • Bør støtte tiltak for å gi skoler og klasserom bredbåndstilgang og støtte IKT-infrastruktur for utdanning og opplæring
  • Utviklingen av on-line forelesninger (MOOCs) skjer raskt – tar vi utfordringen?
  • Kan Norges MOOCs-utvalg bidra med kunnskap og erfaringer i EUs arbeid på området?

1. oktober 2013

Oversetter Khan Academy til norsk

Det globale digitale utdanningsnettstedet Khan Academy blir nå oversatt til norsk. Dermed kan norske skoleelever og lærere få nytte av tusenvis av gratis videoforelesninger som ligger ute på nettstedet.

Khan Academy er et gratis nettsted der hensikten er å gjøre læring enklere og mer interaktivt for alle. Nettstedet har siden oppstarten i 2006 samlet mer enn 4000 korte forelesninger på engelsk laget i form av små filmsnutter på Youtube. Læringen foregår blant annet ved hjelp av instruksjonsvideoer og øvelser.

- I første omgang går vi i gang med å tekste 800 mattevideoer på norsk. Målet vårt er at Khan Academy skal kunne fungere best mulig i norsk skole og da er oversettelse av videoene en god start, sier daglig leder Øivind Høines i NDLA.

Kilde: DN.no