13. november 2013

Erfaringer med digital eksamen i videregående skole

Oppsummering av innlegg ved konferansen "Digital vurdering og eksamen i søkelyset"

Erfaringer med digital eksamen i videregående skole

Seniorrådgiver Jon Fjeldstad Utdanningsavdelingen, Fylkesmannen i Hordaland avsluttet itt innlegg med en oppsummering av hva som kjennetegner en god gjennomføring av digital eksamen (i videregående skole):Fagleder Margreta Tveisme introduserer med å spørre hvilke arbeidsmåter og pedagogikk som kreves, når utgangspunktet er at de har en åpen tilgang til Internett til enhever tid?

Vi får høre en elev ved Nordahl Grieg som taler varmt for Google dokumenter. Her håper jeg at Uninett kan gripe ballen, slik at vi enklest mulig kan benytte slike løsninger også i høyere utdanning. Elevene viser hvordan dette fungerer i praksis - kjapt og smertefritt:Liten personlig betraktning: Jeg har brukt Google docs som mitt primære arbeidsverktøy siden 2006 (fra da Writely ble kjøp av Google). Grunnen var, den gang som nå, at jeg jobber med mange dokumenter parallelt, fra mange forskjellige steder og på mange forskjellige maskiner. Siden jeg til tider er litt ustrukturert (en bivirkning av å ha mange baller i lufta) fungerer ikke systemer der jeg må laste opp siste versjon. Dvs Dropbox kunne nok fungert, men jeg setter pris på å ha editor og publiseringsfunksjoner som en del av den samme pakka - noe Google dokumenter gir meg for både tekstdokumenter, presentasjoner og regneark. Muligetene for å dele redigering av dokumenter med andre er enormt arbeidsbesparende, og noe som våre studenter bør kunne nyte godt av og internalisere i sine arbeidsmåter.

Elevene fra Nordahl Grieg viser videre til bruk av OneNote, og her viser jeg til presentasjonen disse elevene holdt på HiBs utdanningskonferanse 2013.Elevene håper selvsagt at de kan fortsette med de samme arbeidsmåtene når de begynner i høyere utdanning.

Oppsummeringen er som vanlig at “slik vil vi også ha det” og man er “imponerte”. Dette hører vi ofte, selv om det vi får se jo ikke er så veldig mystisk. Her er det først og fremst et spørsmål om å samle seg og iverksette. Googles pakke for utdanningssektoren er jo gratis for institusjonene, men snublesteienen er trolig av juridisk karakter. Her bør sektoren ta et felles grep, gjerne gjennom Uninett.

Spørsmål om hvordan oppgavene blir forskjellige når de tilrettelegges for Internett. De oppgavene som ikke var tilrettelagt for nett opplevde elevene som kjedelig. De oppgavene som var tilrettelagt for nett var mer utfordrende, de måtte “lære under eksamen”. Oppgavene var mer avanserte. Læreren fra Nordahl Grieg nevner at danskene har kommet lenger, i den forstand at de benytter Internett aktivt i eksamensoppgavene i videregående.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar