29. august 2013

Norges første MOOC?

NTNU er først ute i Norge med MOOCs (Massive Open Online Courses) ifølge Universitetsavisa, DN.no m fl. Arne Krokan er mannen bak studiet, som lanseres for alvor den 2. september. Krokan viser til at åpne nettbaserte kurs begynte å ta av da MIT for ti år siden gjorde en rekke kurs tilgjengelig for alle (Open courseware). Han viser videre til George Siemens, som i 2008 utviklet det som ble forløperen til mange av de nettbaserte kursene som særlig amerikanske universiteter tilbyr i dag.

Wikipedia har en god artikkel om MOOCs og du kan sjekke ut denne videoen, som tar oss gjennom noe av historien på en ok måte.

MOOCs er flere ting satt sammen: åpen tilgang til innhold, oppgaver du kan løse selv og/eller i samarbeid med andre og ulike former for automatisk evaluering. Undervisningsmetodene og dermed også læringsstilen knyttes gjerne til korte faglige fremstillinger, som deretter følges direkte opp med oppgaver relatert til det du nettopp har gjennomgått.

På mange måter er jeg fristet til å hevde at det faktum at læringsmateriellet og oppgavene ligger åpent det mest radikale. På slutten av 1990-tallet var det ganske mange initiativ, ikke minst i Norge, som tok nettet i bruk og la ut lærestoff åpent. Dette fikk dessverre en relativt brå slutt med læringsplattformene, som i praksis sørget for at undervisningsmateriallet havnet bak en passordbeskyttet mur. MOOCs kan dels ses som en motreaksjon mot dette.

MOOC-konseptene bringer selvsagt også en del annet til torgs i tillegg, da særlig knyttet til automatisk evaluering og systemer for å legge til rette for peer-evaluering (studentene evaluerer hverandre). Dette er absolutt interessant, men neppe den endelige løsningen for høy kvalitet i alle typer utdanning.

Tilbake til utgangspunktet: Krokan sitt prosjekt er spennende, selv om jeg er usikker på hvor nytt det egentlig er, også i en norsk kontekst. Mye av det MOOCs handler om (fri tilgang til læringsressurser og oppgaver) har vi holdt på med ganske lenge. Med relativt omfattende bruk av video og noe peer-reviewing mellom studentene inkludert. Det vi ikke har implementert er funksjoner for automatisk testing og evaluering. Her er det imidlertid ting på gang, som kanskje gjør at vi har noen fungerende verktøy på plass innen 2014.

Samtidig må vi ikke se oss blinde på de mulighetene som ligger i automatisk evaluering. Det kan absolutt være nyttig for å la studentene teste seg selv, men ofte kreves en annen tilnærming. Kanskje særlig i de praktisk estetiske fagene, men også innenfor ingeniørfagene. da blir det snarere snakk om å finne fram til best mulige rutiner for tilbakemelding, slik at dette kan gjøres relativt raskt samtidig som hensynene til kvalitet og individuell tilbakemelding ivaretas. Jeg har noen tanker om at vi blant annet kan arbeide med bruk av skjermvideo i slike sammenhenger.

Opprinnelig post: Norges første MOOC? | JonblOGG

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar