30. august 2013

Digital eksamen - seminar i Bergen

Seminar ved Universitetet i Bergen den 13. og 14. november.

Seminaret vil ha fokus på gode eksempler, nye muligheter, erfaringsdeling og klargjøring av felles utfordringer, og er knyttet til en ekspertgruppe, opprettet av Norgesuniversitetet og UHR, som skal jobbe med en gjennomgang av teknologiske, pedagogiske, organisatoriske og juridiske ufordringer knyttet til gjennomføringen av digitale vurderinger og eksamener.


Aktuelle tema:
 • Hva er status og hvem gjør hva?
 • Hvordan lykkes med få alle om bord fra en leders perspektiv?
 • En lysere fremtid for administrasjonen med digital vurderingsformer?
 • Fra pilotfasen til storskala løsninger for digital eksamen i sektoren
 • Hvem skal bestemme hvilke vurderingsformer vi benytter
  – de kommersielle leverandørene eller fagmiljøene?
 • Hva skal egentlig studentene prøves i?
  Ulike varianter av digital vurdering
 • Digital vurdering – et spørsmål om kvalitet?
 • Kan nye former for vurdering teste kunnskap i en videre betydning enn før?
  Utvikler vi vurderingsformer som måler om studentene har oppnådd forventet læringsutbytte?
 • Flervalgsprøver – velsignelse eller forbannelse

Kilde: Norgesuniversitetet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar