30. august 2013

Fremtiden er Open Access

Onsdag den 25. september og torsdag 26. september 2013 inviterer Universitetet i Bergen, Norges Handelshøyskole, Høgskolen i Bergen og CRIStin til et seminar om Open Access.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen kommer, og vil snakke om Open Access og forskningsmeldingen.

Noen av foredragene:
  • What is Open Access and why should you care?
    Alma Swan, som er Director of Advocacy for SPARC Europe, en allianse av europeiske forskningsbibliotek og forskningsinstitusjoner
  • Open Access, Humanities Activism and Scholar Agency: Re-Imagining Our Future
    Dr. Martin Eve, University of Lincoln og Open Library of Humanities
  • Forskningsrådet og EU stiller krav om Open Access. Hvordan vil dette påvirke vitenskapelig publisering i Norge?
    Johannes Waage Løvhaug, Forskningsrådet
Fremtiden er åpen!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar