27. august 2013

Fem kriterier for nettbasert utdanning

Høgskolen i Lillehammer har gjennom prosjektet "Hvordan fremme refleksiv praksis" funnet fram til kriterier for hvordan 100 prosent nettbaserte videreutdanningstilbud for profesjonsutøvere som lærere, kan tilrettelegges med lavt arbeidsfravær og mer handlingskompetanse.

De kom fram til at studier og kurs må:

  1. Tilrettelegge og forplikte til refleksjonsaktiviteter i korte og lange tidsspenn
  2. Stimulere studentenes metarefleksjon knyttet til egen utvikling
  3. Ha fagressurser som innbyr til kobling mellom teori og praksis, samt refleksjon rundt disse
  4. Stimulere læringsfellesskap mellom studenter - studenter og fagpersoner - studenter
  5. Ha teknologiske læringsarenaer som tilrettelegger for læringsfellesskap, fagressurser, refleksjon og utvikling

De fire første kriteriene er allmenne og kan kobles like mye opp mot samlingsbaserte kurs og studier som nettkurs/studier.

Metoden de brukte var å foreta spørreundersøkelser blant studenter etter at kriteriene var utformet i fellesskap. På den måten kunne de gjøre justeringer av kriteriene, samt supplere med underpunkter.

Kilde: Norgesuniversitetet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar