29. august 2013

Legge inn interaktive tillegg til video

Åpent innhold har et potensiale som studentene allerede er i ferd med å utnytte. Gode videoer, som forklare konkrete problemstillinger, sprer seg raskt. Ofte er disse laget av ansatte ved utenlandske institusjoner. Dette er bra i seg selv, men blir ekstra spennende og nyttig dersom vi utnytter disse videoene mer aktivt, dvs setter dem inn i vår egen undervisning. En måte å gjøre dette på er gjennom interaktive elementer som legges på toppen av en eksisterende video - f eks med Mozilla Popcorn, slik som dette:
Jeg skrev om bruk av åpne ressurser for noen år siden i en artikkel kalt "Blogg som åpen læringsplattform". Dette var basert på erfaringer fra nettstudiet i digital fotografering, som ble utviklet med åpne ressurser allerede i 2007. Jill Walker Rettberg, ved UiB, har tidligere skrevet langs noen av de samme linjene: "Weblogs: Learning in Public". Noe jeg forsøker å gjøre et poeng ut av er at dette dels søker å oppfylle et grunnleggende ideal knyttet til utdanning:
Enhver borger skal kunne komme til en forelesning og overvære denne, selv om vedkommende ikke er tatt opp som student. Paradoksalt nok har innføringen av digitale læringsplattformer medført at dette prinsippet er betydelig svekket. Til tross for at nettmediene gjør det langt enklere å nå flere, ser vi en utvikling der innholdet i fagene blir «gjemt bort» i LMSene, kun tilgjengelig for de som har tilgang via en pålogging.  
Manglende åpenhet omkring undervisningens innhold bidrar til å opprettholde et skille mellom utdanning og andre samfunnsområder. /../ I denne situasjonen er det vesentlig at undervisningssektoren skaffer seg erfaring med åpne læringsressurser, samt hvordan man konkret forholder seg til at deler av kommunikasjonen kan åpnes opp mot omverdenen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar