20. november 2014

Norske resultater fra ICILS 2013

ICILS (International Computer and Information Literacy Study) er en komparativ studie av ungdomsskoleelevers digitale ferdigheter. I Norge deltok i alt 138 skoler i undersøkelsen.

Selv om elevene rapporterer om lite databruk er lærerne positive til mulighetene som digitale verktøy gir i undervisningen. 15 prosent av lærerne i ungdomsskolen er enige i at IKT-bruk forstyrrer elevenes læring, mens hele 89 prosent mener IKT bidrar til å øke elevenes interesse for læring. Norske lærere har i mindre grad enn lærere i andre land deltatt på kompetansehevingstiltak innen IKT.

Blant skolens IKT-ansvarlige mener 77 prosent at mangelfulle IKT-ferdigheter hos lærerne er det største hinderet for pedagogisk bruk av IKT.

Undersøkelsen deler elevene inn i fem nivåer, og omtrent 30 prosent av de norske elevene befinner seg på de to øverste nivåene. Om lag 24 prosent befinner seg på nivå 1 eller dårligere. Disse har så svake ferdigheter at de vil ha problemer med å mestre en hverdag som blir stadig mer digitalisert.


Via Senter for IKT i utdanningen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar