6. november 2014

Digitale læringshistorier

Senter for IKT i utdanningen har laget et knippe filmer om pedagogisk bruk av IKT i skoler og barnehager, der de har filmet lek og læring for å vise innovativ pedagogisk praksis med digitale verktøy.

Notat om dataspill og læring
Notat nr. 1: Dataspill i skolen (PDF- eller EPUB-format)
Tre nye læringsopplegg om dataspill i undervisningen

Nordahl Grieg videregående skole i Bergen er en foregangsskole på flere felt, blant annet bruk av dataspill i undervisningen. Lærerne Tobias Staaby, Jørgen Kristoffersen, Vegard Relling og Aleksander Husøy har utviklet tre læringsopplegg som er publisert på iktipraksis.no, senterets nettsted for deling av digital pedagogisk praksis.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar