19. november 2014

Digital tilstand 2014 - litt fra konferansen

Resultatene fra Digital tilstand 2014 viser noen av de utfordringene UH-sektoren står overfor. Representanter fra sektoren presenterte derfor flere av temaene fra undersøkelsen ut fra sitt ståsted. Assisterende universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnesen ved Universitetet i Agder snakket om strategier og betingelser. Førstelektor Monica Johannesen ved Høgskolen i Oslo og Akershus tok for seg utvikling og status for bruk av IKT i undervisning og læring. Og professor Yngve Nordkvelle ved Høgskolen i Lillehammer så nærmere på hvilke utfordringer økt bruk av IKT gir i spørsmålet om kvalitet.
Konferansen ga også et innblikk i hva som skjer innen høyere utdanning andre steder i verden. Piet Hendrikx fra EADTU snakket om utvikling og trender i Europa. Eden Dahlstrøm fra EDUCAUSE presenterte deres siste undersøkelse, som tar for seg IKT-bruk i høyere utdanning i USA. Og Johan Bergström fra Universitetet i Umeå fortalte om EUNIS og deres Erais-satsing.

Prorektor Berit Kjeldstad avsluttet konferansens første dag med en kort oppsummering av årets Digital tilstand. Hun ga uttrykk for et ønske om å heve ambisjonsnivået i høyere utdanning.
Mange forhold som ble tatt opp i løpet av to dager. Først ble den Digitale tilstanden oppsummert av Norgesuniversitetet, der det særlig be trukket fram at mange prosjekter ikke rapporterer noe særlig om de pedagogiske sidene ved teknologibruken. Samtidig fortelelr representanten fra NOKUT at nettopp de pedagogiske diskusjonene omkring hvordan en best benytter digital teknologi, er noe de ansatte etterspør.Class Hack - CC-BY-SA

Ellers er det interessant å høre om de funnene som er gjort med utgangspunkt i amerikanske forhold. Nå ligger vel mange europeiske miljøer også relativt langt fremme, men spesielt i forhold til fenomener som MOOCs er det åpenbart at USA leder an på teknologisiden.

I den forbindelse får jeg benytte sjansen og linke til artikkelen MOOCs i Norge,  og i norske bibliotek, som tar for seg noen sider ved dette fenomenet.

Uansett er amerikanerne ofte litt tidligere ute på trendkurven, og det kan derfor være nyttog å kikke litt til et annet utdanningsmarked.


Et av forholdene er knyttet til BOYD (Bring Your Own Device)

Bruk av bærbar PC vurderes som det digitale verktøyet som er mest nyttig:Sterkt ønske om at deler av studiene er tilgjengelig online:
Prorektor Berit Kjelstad (NTNU) var opptatt av de tiltakene som blir "liggende", og som det har blitt mindre fokus på:


NHO er opptatt av læring i prakisnære situasjoner:
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar