13. november 2014

EU-rapport om IKT-bruken i høyere utdanning

Rapporten ”New Modes of learning and teaching in higher education” er skrevet av High-Level Group on the Modernisation of Higher Education. Rapporten inneholder 15 konkrete anbefalinger til både EU-kommisjonen, nasjonale og regionale myndigheter og utdanningsinstitusjoner. Blant annet etterlyser rapporten mer målrettede initiativ for å fremme utvikling og bruk av fleksible, digitale metoder for læring og undervisning i høyere utdanning.
I denne sammenhengen kan en også se innom britiske Open Universitys rapport med anbefalinger knyttet til nye former for undervising og vurdering, rettet mot undervisere og beslutningstakere.Via Norgesuniversitetet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar