18. mars 2014

Søk prosjektmidler fra Norgesuniversitetet

Norgesuniversitetet lyser hvert år ut midler til prosjekter innenfor utvikling og bruk av teknologi for læring og fleksible studietilbud i høyere utdanning, samt til utdanningssamarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv gjennom bruk av læringsteknologi.

Søknadsfrist er 15. mai for prekvalifisering og 1. november for endelig søknad.

Husk at evo-kontoret må få beskjed, slik at de kan koordinerer og budsjetterer søknadene. Det skal bl.a oversendes et samlet brev med alle søknadene HiB sender.
Tidligere har det vært en forutsetning at prosjektene skal utvikle fleksible studietilbud og/eller i samarbeid med arbeidslivet. Fra i år er det også mulig å få støtte til blant annet:
  • Utvikling og bruk av nye læringsteknologier og digitale læringsressurser for studietilbud i høyere utdanning generelt. 
  • Forprosjekt, pilot og innovasjonsprosjekt der målet er å prøve ut en læringsteknologi, organisasjonsform eller samarbeidsform, som f.eks utvikling av MOOC. 
  • Tiltak for heving av digital kompetanse hos studenter og ansatte ved institusjonene. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar