20. mars 2014

Produktivitet og høyere utdanning

Dagens finansiering av høyere utdanning belønner dem som utdanner flest studenter. Nå skal den nye Produktivitetskommisjonen, vurdere om dette går på bekostning av kvaliteten.

- Det er allmenn bekymring for de sterke insentivene til kvantitet i høyere utdanning, og for at kvaliteten i det fragmenterte utdanningssystemet ikke er god nok, sier utvalgets leder, Jørn Rattsø, til Universitetsavisa.

- Danskene har gjort interessante analyser av høyere utdanning og har funnet at høyere utdanning ikke produserer den kompetansen landet trenger for å bedre produktivitetsutviklingen, sier Rattsø.

Da kommisjonsleder Sørensen ble intervjuet i den danske Universitetsavisen i februar, slo han fast at humanistene har hatt vesentlig høyere arbeidsledighet enn gjennomsnittet av akademikerne. Den danske kommisjonen anbefaler at bevilgningene styres ut fra hvordan det går med studentene på arbeidsmarkedet. Anbefalingene fra kommisjonen har ført til at åtte danske universiteter nå lover å utarbeide statistikk over jobbmulighetene for de enkelte utdanningene.

Rattsø mener dette kan være interessant for Norge også:

- Det må selvfølgelig alltid være en balanse mellom utdanningssystemets kapasitet og arbeidslivets behov for de mange typer kompetanse. Det kan være verdt å se på hvordan denne mekanismen fungerer nå.

Den første rapporten fra Produktivitetskommisjonen er ventet om ett år.

Kilde: Universitetsavisa

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar