2. januar 2014

Støtte til elæring - "Elektriske kretser"

Høgskolen i Bergen, Institutt for elektrofag, har fått støtte fra Norgesuniversitetet til utvikling av "Elektriske kretser".

E-læringen vil fungere både for de som er nysgjerrige på faget, og som støtte for studenter som er til stede i klasserommet, da som supplement for egenlæring og repetisjon. Opplegget vil bestå av teoristoff og videosnutter med gjennomgang av fagstoffet og interaktive oppgaver. 

Flere høgskoler er med i prosjektet og en samkjøring av faget forenkler utveksling mellom læresteder, i og med at studiet er samkjørt med hensyn til innhold i et av de mest sentrale fagene for studenter på elektro. Samarbeidet vil være ressursbesparende, grunnet arbeidsdeling mellom faglærere fra de ulike institusjoner når det gjelder planlegging, gjennomføring og avslutning av faget.

Norgesuniversitetet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar