23. januar 2014

Bruk av blogg i studiene

I studiet Helsefremmende ledelse ved Høgskolen i Lillehammer (HiL) er blogg prøvd ut som et verktøy for refleksjon og læring.

- Vi jobbet mye med det å forankre blogg hos fagpersonenen. De må synes det er viktig selv, og ikke føle at oppgaven blir presset på. Derfor er det enormt viktig å formidle hva blogging kan - og ikke kan brukes til, for å få utnyttet potensialet, påpeker Anne Mette Bjørgen.

Erfaringene og lærdommene fra blogg-prosjektet har resultert i ti kriterier for å bruke blogg i undervisningssammenheng.
  1. Ta hensyn til fagets egenart og still spørsmål om blogg er godt egnet for å fremme det som særmerker faget. 
  2. Tenk gjennom hvordan bruk av blogg kan støtte opp under fagets læringsmål. 
  3. Tenkt klar struktur - sett klare mål og delmål for hvorfor blogg kan brukes.
  4. Utform oppgaver og arbeidskrav som oppmuntrer til refleksjon, refleksiv læring og dialog, og på måter som forplikter studenter til å bruke blogg. 
  5. Legg vekt på å lage oppgaver og spørsmål som kobler og bruker studentenes erfaringer på tvers av læringskontekster slik at de opplever umiddelbar relevans. 
  6. Fra starten - tenk godt gjennom hvordan forankre bruk av blogg blant fagpersoner. 
  7. Diskuter med fagersonene hvilke roller de skal ha i bloggen og vær tydelig på hvorfor. 
  8. Driv engasjert opplæring av lærere og studenter på hva blogg kan - og ikke kan - brukes til
  9. Ta hensyn til hvordan studentene hverdagsliv; familie, jobb og andre forpliktelser, kan få stor betydning for aktiv deltakelse. 
  10. som utvikler og tilbyder av studier og kurs - vær eksemplets makt og vær aktiv i bloggingen. 
Kilde: Norgesuniversitetet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar