5. januar 2014

NTNU med prosjekt i smart læring

NTNU går i gang med et prosjekt som minner mye om noe jeg håper vi kan få i gang ved HiB også. Prosjektet ser ut til å ha fått støtte  i så måte ligger de foran i løypa. På den annen side kan vi bygge videre på ressursene som allerede er utviklet i Digital kompetanse. Uansett er det først og fremst snakk om å få alle gode krefter til å trekke i noenlunde samme retning, og da er prosjekter som dette svært velkomne.

Sammendrag av NTNUs prosjekt:

Gjennom å utnytte kunnskapsgrunnlag fra ISS ønsker vi å endre PLU, slik at de vil leve opp til forventninger på området ”digital kompetanse”. Basert på analyser av hvordan teknologiske, organisatoriske, biologiske og samfunnsmessige forhold spiller sammen ved design av læreprosesser, vil de to instituttene starte et omfattende endringsprogram. Dette vil bestå i å utvikle kurs rettet både mot eksterne (MOOC) og interne studenter (flipped class) på NTNU, samt å benytte komponenter i disse kursene til å lage interne opplæringsprogrammer for ansatte. Vi vil etablere et ”Senter for smart læring” som også vil samarbeide med eksterne parter, der målet er å bli en drivkraft i utvikling av digital kompetanse ved NTNU. Prosjektet vil arbeide nettverksbasert, åpent og inkluderende og vil levere varige endringer.

Via Arne Krokan

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar