5. februar 2015

Europeisk MOOC-deklarasjon

Konferansen Mapping the European MOOC Territory kom fram til en deklarasjon om MOOC-er.

- Deklarasjonen tar utgangspunkt i at MOOC-ar har potensial til å svare på ei rekke viktige utfordringar vi har i Europa, blant anna har vi eit arbeidsmarked i rask endring og dermed eit stort behov for livslang læring og samarbeid mellom høgare utdanning og arbeidsliv, sier Susanne Koch, fra Norgesuniversitetet.


Via Norgesuniversitetet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar