19. februar 2015

Åpen sosial læring viktig trend innen utdanning

Nettverkseffekten man oppnår gjennom åpen sosial læring kan bidra til å forbedre dagens utdanningsløp, fremkommer det av Open University-rapporten “Innovating Pedagogy 2014”. Med nettverksbasert læring menes bruk av sosiale verktøy, som "liking", "å følge noen" eller å legge igjen kommentarer på noe for eksempel i et diskusjonsforum. Et annet kjennetegn på sosial læring er den desentraliserte måten undervisningsmateriell lages på; studentene kan selv ta del i det å skape og forbedre undervisningsmateriell.

- Åpen sosial læring er en stor mulighet, samtidig som det er utfordrende å skulle styre både diskusjonen og fildelingen. Læring som dette kan ikke styres bare sentralt, men må komme gjennom sosiale medier-teknikker som setter studentene i kontakt med andre som deler deres interesser, belønner de beste bidragene og tillater studentene å rapportere problemer, sier Mike Sharples, professor ved Open University og hovedforfatter av rapporten.
Kilde: Norgesuniversitetet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar