2. juli 2014

Tilgjengelighet for alle på nett

De nye forskriftene for universell utforming av IKT-løsninger trådte i kraft 1. juli. Forskriftene gjelder blant annet nye nettløsninger som henvender seg til allmenheten og som er kjøpt eller bestilt etter 1. juli 2014. Både private og offentlige virksomheter, lag og organisasjoner må følge forskriftene.

Forskriftene kan leses på nettsidene til Difi.

Ingelin Killengreen, direktør i Difi, skriver i Computerworld at universell utforming innebærer at brukerne – uansett alder, funksjonsevne og utdanningsnivå – på en god og enkel måte skal kunne ta i bruk både nettsider og automater som de møter i hverdagen. Eksisterende ikt-løsninger har tiden frem til 2021 på å gjøre løsningene universelt utformet. Det er gitt en såpass lang frist, for å ta hensyn til at dette er løsninger som skiftes ut over tid.

Representanter fra ikt-bransjen uttrykte det treffende i et innlegg i Aftenposten tidligere i år: «Tekstede videoer er bra for hørselshemmede, men også for pendleren på toget. God lesbarhet er bra for synshemmede og de som «bare» har glemt lesebrillene hjemme. At nettsidene kan brukes med tastatur er bra for en med nedsatt motorikk og en med senebetennelse.»

Se også Difis uu-skole som presenterer kravene gjennom eksempler og løsningsforslag.
Brukerfokus og klart språk når du skriver er også viktig for å gjøre nettløsninger mer tilgjengelige. Seminaret ”Lytt til brukeren!” om brukerinvolvering i klarspråkarbeidet, se video fra seminaret her.

Kilde: Norsk design- og arkitektursenter

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar