4. juli 2014

Juridiske problemstillinger knyttet til digital vurdering og eksamen

På oppdrag fra ekspertgruppen for digital vurdering og eksamen har en arbeidsgruppe av jurister utarbeidet en rapport som gir en oversikt og gjennomgang av de juridiske utfordringer innenfor feltet.

I arbeidet med utredningen har gruppen lagt til grunn eksamensprosessen fra begynnelse til slutt, og derfra tatt utgangspunk i følgende tre gjennomføringssituasjoner for digital eksamen:
  • Eksamen på institusjon på institusjonens utstyr
  • Eksamen på institusjon med eget utstyr
  • Eksamen utenfor institusjon på eget utstyr
Utredningen er delt inn i fem hovedtemaer med ulike underproblemstillinger. De fem hovedtemaene er:
  • Bruk av studentens eget utstyr ved gjennomføring av digital eksamen.
  • Administrative problemstillinger.
  • Rettigheter, plikter og ansvar.
  • Krav til autentisering.
  • Behandlinger av personopplysninger relatert til gjennomføring av digital eksamen.

Her kan du lese rapporten i sin helhet (PDF)

Via Norgesuniversitetet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar