6. juni 2014

Nettstudenter like fornøyde med studiekvaliteten

Stadig flere nordmenn studerer over nett. Om du pugger foran PC-en, eller tropper opp på forelesninger, har liten innvirkning på opplevelsen av studiekvalitet.

Det viser tall fra Nokuts omfattende undersøkelse Studentbarometeret, der 17 500 norske studenter svarte. Studenter på fleksible studier, som omfatter nettstudier og samlingsbaserte studier, ga studiene sine omtrent like gode skussmål som studenter generelt - 4,0 på en skala fra en til fem, mot 4,1 for studenter generelt.

Resultatene stemmer godt overens med forskning. Nifu-forsker Cathrine Edelhard Tømte har tidligere evaluert en nettbasert lærerutdanning. Studentene hun intervjuet var også godt fornøyde med det faglige innholdet i studiet.

Kilde: Aftenposten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar