16. juni 2014

Hva er pedagogisk entreprenørskap?


Pedent.no er et nettsted for pedagogisk entreprenørskap. Dette dreier seg om en handlingsorientert undervisning og opplæring i en sosial kontekst med eleven som aktør for egen læring.

Med elevens læringsbehov og personlige ferdigheter som utgangspunkt for opplæringen skapes løsningsorienterte elever med skapertrang. Pedagogisk entreprenørskap består av seks sentrale elementer, som i ulik grad vektlegges i læreformene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar