3. februar 2014

Utdanningskonferansen - Audiovisuelle verktøy i språkopplæringen

Barbara Joan Blair, Hege Emma Rimmereide og Jon Hoem presenterete elæringsprosjektet Audiovisuelle verktøy i språkopplæringen på Utdanningskonferansen 2014.

Innlegget viste til erfaringer med flere prosjekter der vi har brukt Google Sites som et verktøy i ulike Storyline-opplegg. Vi tok for oss metoden, viste litt fra ulike case og så på hvordan forskjellige verktøy for lydinnspilling og publisering, dls knyttet til avatarer, kan supplere studentenes skriftlige arbeider.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar