24. februar 2014

Studier via bredbånd

Arne Krokan skriver om hvordan nettbaserte studier og kurs skaper både nye muligheter og nye trusler for norske universiteter og høyskoler.

Harvard har utviklet den nettbasert tjenesten HarvardX, der de investerer ufattelige 30 milliarder kroner i løpet av en 5-årsperiode for å bistå professorene med å gjøre forskning og undervisning bedre på campus, online and beyond. Hva dette siste innebærer kan vi bare spekulere i, men det er vel ikke helt utenkelig at det står Harvard på et bygg i London eller kanskje i Norge i løpet av de neste fem årene.
/../
Mange typer kurs er i ferd med å bli den en kaller commodity-tjenester. Det betyr at et kurs i ett tema lett kan erstattes av et annet tilsvarende kurs, og at det ikke er vesentlige forskjeller mellom dem. Denne utviklingen har fått Harvard til å slutte å undervise kurs i regnskap for sine studenter, for de mener slike kurs kan tas på nett. Det er grunn til å tro at kurs der det undervises i relativt standardiserte emner, som i matematikk og andre realfag, deler av språkfag med mer vil bli tilgjengelig på nett i svært gode utgaver, helt gratis.

Det er slike konkurrenter norske universiteter møter når det står Udacity, Coursera og EdX på merkelappene til kursene våre studenter oppsøker i stadig økende antall. For å følge med på denne utviklingen trenger vi derfor finansiering, tilgang til kompetente produksjonsmiljøer, egnet teknologisk infrastruktur, og på sikt: en oppvurdering av læringsdesign, som kan være en alternativ betegnelse på undervisning i det digitale nettsamfunnet. Det å utarbeide og gjennomføre slike innovative læringsopplegg må telle med ved fremtidige kompetansevurderinger for de ansatte, noe også det statlige MOOC-utvalget har foreslått i sin første rapport.


Kilde: adressa.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar