20. februar 2014

"Digital tilstand 2014"

Forrige kartlegging av omfang, utbredelse og bruk av IKT i høyere utdanning kom i 2011, og viste blant annet en økning i bruk av digitale verktøy og medier fra 2008 til 2011. Samtidig var det bare små endringer i hvordan utdanningsinstitusjonene tilrettelegger for bruk av teknologi.

Hvordan er bildet i 2014? Det skal Norgesuniversitetet finne ut av. Nettundersøkelsen skal beskrive status og utvikling på feltet.
  • I hvilken grad og på hvilke måter bruker studenter IKT i utdanning?
  • Hva har de av eget utstyr - og bruker de det?
  • Hvilke forventninger har de til teknologibruk, hvordan gjennomføres eksamen, og hvordan opplever de at teknologibruk i undervisning støtter varierte arbeids- og læringsformer?
  • I hvilken grad "shopper" studenter kurs og emner fra ulike læresteder i sin utdanning, og hva er omfanget på MOOCs - bruker de det?
Blant instituttledere og fagansatte skal vi blant annet kartlegge dette:
  • I hvilken grad bruker de varierte lærings- og undervisningsformer, som "blended learning" - og hva er omfanget på bruk?
  • Hvordan jobber fagansatte med implementering av IKT i sine undervisningsopplegg, og hva tenker de om teknologibruk i egen undervisning. Ser de muligheter?
  • Har lærestedene fokus på hvordan teknologien vil kunne bidra til økt læringsutbytte og kvalitet for studentene?
Datainnsamlingen foregår de neste to månedene, og Norgesuniversitetet oppfordrer alle til å delta som får invitasjon. Da får vi et riktig bilde av den digitale tilstanden.

- Læresteder som får høy svarprosent på undersøkelsen kan få tilgang på egne data, sier prosjektleder for undersøkelsen, Hilde Ørnes.

Du kan følge utviklingen av undersøkelsen tett via hashtagen #Digtilst14

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar