10. desember 2013

Eksamen med tilgang til internett

Udir har pubisert en rapport om forsøk med eksamen med tilgang til Internett. Forsøket gjelder ikke høyere utdanning, men de problemstillingene en stilles ovenfor blir likevel ganske sammenlignbare.

Forsøket ble gjennomført våren 2012 i fagene reiseliv og språk og internasjonal engelsk, og våren 2013 - da utvidet med fagene rettslære 2 og medie- og informasjonskunnskap 2. Elevene hadde tilgang til Internett, men fikk ikke kommunisere med hverandre.

Litt over halvparten av elevene ved forsøksskolene synes at tilgang til Internett gir bedre muligheter til å vise hva de kan under eksamen. Dette har ikke endret seg fra 2012 til 2013. Blant lærerne finner vi derimot en betydelig endring. I 2012 var 32 prosent av lærerne ved forsøksskolene delvis eller helt enig i at eksamen med Internett var en god ordning i faget. I 2013 har denne andelen økt til 73 prosent. Lærerne er altså mer positive til ordningen etter at de har prøvd den ut.

Eksamensformen gir verken faglig sterke eller faglig svake elever et særlig fortrinn. Det er i liten grad forskjell mellom resultatene til elever som har hatt tilgang til Internett på eksamen og elever som ikke har hatt det. Lærerne ved forsøksskolene mener likevel at eksamensformen i større grad gir faglig sterke elever gode muligheter til å vise sin kompetanse. Elevenes egen vurdering av nytten av Internett indikerer derimot at det ikke er noen forskjell mellom faglig sterke og faglig svake elever. Flertallet av sensorene opplever at det er vanskelig å se forskjell på besvarelser fra elever som har hatt tilgang til Internett og elever som ikke har hatt tilgang til Internett.

Utdanningsdirektoratet vil utvide forsøket i 2014

Sluttrapport Evaluering av eksamen med tilgang til internett

Kilde: Udir.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar