15. oktober 2014

- Presses til å sette bedre karakterer

Da de første internasjonale PISA-testene kom på begynnelsen av 2000-tallet, ble det slått fast: Norge var en skoletaper. Det ble kalt for PISA-sjokket, og daværende utdanningsminister Kristin Clemet satt i gang omfattende endringer for å rydde opp i skolen.

Lektor i Osloskolen og forfatter Simon Malkenes mener resultatet ble en omfattende markedstenkning i skolen, der lærere er produsenter, elevene er kunder, og resultatet skal kunne måles og rettes opp i. I boka «Bak fasaden i Osloskolen» som nylig kom ut, går han til knallhardt angrep mot utviklingen av skolen som kunnskapsbedrifter.

I stedet for å hjelpe elevene til læring, er elever og lærere nå instrumenter for å oppnå ønskede resultater, mener Malkenes. Og når resultatene ikke er som forventet, er det en underliggende automatikk i at undervisningen er dårlig. Får elevene gode karakterer, er undervisningen god.

Kilde: Dagsavisen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar