13. august 2014

UHnett Vest - midler til forskningssamarbeid

For 2014 er det satt av 1 000 000 til å styrke forskningssamarbeidet over UH-nett Vest sitt
eget budsjett. Midlene skal i hovedsak gå til prosjekter som allerede har eksternfinansiering,
hvor nye midler skal føre til samarbeid med en eller flere institusjoner i UH-nett Vest.

Når det gjelder søknader fra prosjekter som allerede har ekstern finansiering, er det ingen betingelser knyttet til området for forskningen, men minst en annen institusjon i UH-nett Vest skal trekkes med i prosjektet.

Det kan også søkes om midler til enkeltprosjekter, da må minst tre av institusjonene i UH-nett Vest stå bak søknaden.

For 2014 kan det søkes om midler til:

  1. Forskningssamarbeid, som ekstra støtte til samarbeid i tilknytting til
    forskningsprosjekter som har fått ekstern finansiering fra andre kilder
  2. Videreutviklingsmidler, som ekstra støtte til prosjekter som har oppnådd topp ekstern
    evaluering uten å ha oppnådd finansiering. 
  3. Enkeltprosjekter der dette ansees for tjenlig for satsningsområdene innen nettverket.
    Minst tre av institusjonene i UH-nett Vest skal stå bak søknadene.Søknadsfrist er 15. september 2014.

Les hele utlysningen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar