10. august 2014

5 prosjekter fra HiB videre til endelig søknadsrunde - Norgesuniversitetet

Totalt kom det inn 141 søknader, hvorav 65 gikk videre til neste runde. Fem av disse har hovedsøker ved Høgskolen i Bergen. Alle avdelinger er representert, og nå blir utfordrinen å få alle disse prosjektene gjennom det endelige nåløyet i norvember.
  • Akademisk kildebruk
  • Elektronisk læringsnettverk Canada-Norge i sykepleievitenskapens filosofi og begreper
  • ePraksis
  • Game-based guitar learning
  • Spillbaserte case som hypertekstfortelling

 Norgesuniversitetet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar