15. mai 2014

Ønsker Pisa-pause

I et åpent brev tar mer enn 80 forskere og lærere fra tolv land nå et oppgjør med politikernes Pisa-fokus.

Brevet er trykket i den britiske avisen The Guardian denne uken, og er adressert til Andreas Schleicher, sjef for Pisa i OECD. Problemene brevskriverne trekker frem, er de samme som dem skolemannen Ole Briseid nylig påpekte overfor Morgenbladet: Pisa overser fag som er vanskelig å måle kvantitativt, og vrir skolenes fokus mot kortsiktige løsninger og økonomisk vekst. Forskerne er dessuten kritiske til at OECD ikke styres demokratisk.

– Pisa er ingen dårlig test. Men resultatene misbrukes av politikere som ikke forstår hvor komplekse dataene er, sier Elaine Wilson, forsker ved Cambridge-universitetet i Storbritannia og en av de 83 som har undertegnet brevet, til Morgenbladet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar