27. mai 2014

Helt i orden å begrense adgang til Internett i undervisningen

Vi må ha mer "Fornuftig IKT-bruk" i skolen, slik at det fremmer læring og ikke blir en distraksjon, skriver kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i Aftenposten

Derfor er jeg veldig glad for debatten som Dorthe Hebnes Høybakk og Randaberg skole har dratt opp. Jeg er helt enig i at det er en dårlig utvikling hvis elever bruker tiden på sosiale medier i stedet for å følge med i timen. Skoler burde kunne skru av nettet dersom de ønsker det.
/../
Det blir vanskelig å lage nasjonale pålegg om nøyaktig hvordan IKT-bruken skal være på den enkelte skole. Vi må selvfølgelig ha klare regler som sier at nettet kan slås av, at læreren kan si at PC-en må legges bort, eller at skolen kan ha nettfiltre. Men det er store forskjeller mellom skolene, og en løsning hvor vi påla ved lov at alle skoler skulle ha et bestemt nettfilter, ville slått veldig galt ut.
/../
Og la det være helt klart: Det er lov for skolen å stenge Internett i perioder. Det er også lov å filtrere adgangen. I mange tilfeller tror jeg det kan være svært fornuftig!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar