28. april 2014

Fremtidens læremidler

Dagens bruk av digitale læremidler og tanker rundt fremtidig læringsformer var blant temaene på konferansen "Fremtidens læremidler 2014", arrangert av Utdanningsdirektoratet i samarbeid med bl.a. Senter for IKT i utdanningen. Noe av det som ble tatt opp var:

Learning Analytics
I den norske Horizon-rapporten omtaltes læringsanalyse som en av de viktigste teknologiske fremtidsutsiktene for norsk utdanning i et fire til femårsperspektiv. 

Forskning på bruk av læremidler som Kikora og Dragonbox
Øystein Gilje ved Universitetet i Oslo tok blant annet opp funn fra den nylig utgitte Ark&App-rapporten
Den norske Horizon-rapporten
Vibeke Kløvstad fra Senter for IKT i utdanningen presenterte Horizon-rapportens spådommer om fremtiden. Bring Your Own Device (BYOD), samarbeid via nettskyer, spillbasert læring og omvendt undervisning ble spesielt omtalt. 

Brukstall på digitale læremidler fra forlagssiden
Både Norwegian Digital Learning Arena (NDLA) og Gyldendal Undervisning er inne på TNS Topplisten fra TNS Gallup, og på bare ett år økte antallet besøk på Gyldendal Undervisning med 129 %.

Feide og infrastruktur
Ola Berge fra Senter for IKT i utdanningen presenterte Feide. Alexander Henriksen fra Gyldendal Undervisning oppfordret til å se til Danmark, som har utviklet en samlet læremiddelkatalog, benytter universell innlogging og øremerker midler til innkjøp av digitale læremidler.

Den virtuelle matematikkskolen (DVM)
Prosjektleder Frode Løbersli presenterte Den Virtuelle Matematikkskolen
Dataspill i skolen
Jørund Høie Skaug ved Senter for IKT i utdanningen pekte på flere grunner til at vi i dag bør bruke tid og ressurser på spill i skolen:
  • det åpner for nye måter å lære på
  • flere kompetansemål åpner for dataspill
  • det er morsomt og motiverende, og kan være en anledning for elever til å anvende fritidskompetanse
  • man kan utvikle ferdigheter utover selve spillet
Fremtidens læremidler – hvilken vei går vi?
Heidi A. Austlid fra IKT Norge forventyet  at vi beveger oss vekk fra lærebøkene, og i retning av flere læremidler – og nye aktører.
Kilde: Senter for IKT i utdanningen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar