26. mars 2015

Nye søknadsrutiner hos Norgesuniversitetet

Norgesuniversitetet fjerner ordningen med egen utlysning for søknaders prekvalifisering. Inneværende år vil utlysning av prosjektmidler skje i slutten av april, søknadsfrist settes til 15. oktober.

Norgesuniversitetet har siden 2009 hatt en totrinns søknadsprosess med prekvalifisering om våren og søknadsfrist med behandling av endelige søknader hver høst. I år legger vi om disse rutinene, og går over til én søknadsfrist. Utlysning av prosjektmidler for 2016 vil skje i slutten av april, med søknadsfrist 15. oktober 2015.

Norgesuniversitetets Høstkonferanse med søknadsseminar vil arrangeres i Tromsø 15. og 16. september.

Kilde: Norgesuniversitetet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar