12. januar 2015

UiB vil kreve motivasjonsbrev

Nesten 40 prosent av alle som begynner på en bachelorgrad ved Universitetet i Bergen (UiB) fullfører aldri utdannelsen. Nå vil universitetet be alle som søker om å legge ved et motivasjonsbrev ved siden av karakterene de sender inn til Samordna Opptak i april. Planen er at alle søkere til universitetet må skrive rundt 200 ord for å kunne bli vurdert i opptaksprosessen. Målet er at færre faller fra.

– Vi vil i første omgang oppfordre til dette. I neste runde vil vi vurdere å gjøre det til et krav. Meningen er ikke at brevet i seg selv skal gi tilleggspoeng eller fratrekk, men sikre at søkerne tar et riktig valg. Klarer du ikke å skrive hvorfor du er motivert til et studium, er det kanskje ikke det du hverken vil eller skal studere, sier Oddrun Samdal, viserektor ved Universitetet i Bergen.

– Motivasjon er en viktig drivkraft. Vi har god erfaring med motivasjonsbrev fra flere av masterprogrammene våre, sier Samdal.

Kilde: DN.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar