18. september 2013

Nyhetsbrev om elæring

Jeg satser på å komme med et lite nyhetsbrev om elæring til de som er interessert, anslagsvis en gang i måneden et par ganger i semesteret. Dette fordi epost i mange tilfeller er den mest direkte kanalen.
De som var med på elæringsseminaret i september står allerede på listen. Andre interesserte kan registrere seg her:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar